Pau A Monserrat Valenti No hay comentarios

Membre del CES

He tingut l’honor de ser elegit membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) en representació de les associacions de consumidors i usuaris, una vegada consultades les institucions, entitats i associacions de rellevància en aquest sector, segons el Decret 96/2019, de 20 de desembre de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup I, en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el grup III, en representació de les associacions de consumidors i usuaris.

El meu nombrament com a conseller del CES es dona per substitució del reconegut Bernat Ferrer Guàrdia, que malauradament ens va deixar.

Read more